Kvalita vody ve vodních nádržích a přírodních tocích

Pokud holdujete koupání v přírodě, jistě se zajímáte také o kvalitu vody. Zda je koupatelná a nevyskutují se v ní nežádoucí řasy či je jinak znečištěná.

Aktuální informace o kvalitě vody vydává například Ministerstvo zdravotnictví ČR a pak lokální Krajské hygienické stanice. Zde malý přehled.

Další informace

Příchozí vyhledávání